චීනයේ ඇඟිලි පහේ අපූරු ගුවන් තොටුපොළ

පසැඟිල්ලෙකුගේ ස්වරූපයෙන් යුතුව සකස් කෙරුණු චීනයේ ඉදිකළ විශාලතම ගුවන්තොටුපොළ ජනාධිපති ෂී ජින් පින් විවෘත කළේය. එය බීජිං නුවර පිහිටා ඇති ඩාසින් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළයි. ඉන් බීජිං,…

View More චීනයේ ඇඟිලි පහේ අපූරු ගුවන් තොටුපොළ

බල්ලෙක් පිටේ බැඳන් පොරොන්දුවක් රකින තායි කෙල්ලගේ කතාව

බල්ලෙකු පිටේ බැඳගෙන තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පාර අතුගාන කෙල්ලකගේ පින්තූරයක් පහුගිය දවස් කිහිපයේ අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙන්න ගත්තා. මීට දශක ගාණකට කලින් ජපන් ගෑනු තමන්ගේ ළමයි…

View More බල්ලෙක් පිටේ බැඳන් පොරොන්දුවක් රකින තායි කෙල්ලගේ කතාව