රැට්ටගේ You Tube එක යළි පණ ගැන්වෙයි

අපි කවුරුත් කැමති චරිතයක් තමයි රැට්ටා කියලා කියන්නේ.ආදරේට රැට්ටා කිව්වට මොකද රැට්ටගේ ඇත්ත නම රතිඳු.ඉතින් පහුගිය දවසක සිද්ද වුන ප්‍රශ්නයක් නිසා ඔහුගේ you tube ගිණුම…

View More රැට්ටගේ You Tube එක යළි පණ ගැන්වෙයි

පහුගිය මාසය වන විට නිර්මාණය වුන හොඳම Mobile Games 10

අද අපි කියන්නේ පහුගිය මාසය වන විට අන්තර්ජාලයට එකතු වෙලා තිබෙන හොඳම Mobile Games 10 ගැන.මේ වීඩීයෝව බලලම ඉන්නකෝ

View More පහුගිය මාසය වන විට නිර්මාණය වුන හොඳම Mobile Games 10