මේ පාර Bok Fair එකේ වැඩිපුරම විකිණුන පොත දන්නවද?

සැප්තැම්බර් පොත් වසන්තය නිමා විය. මෙවර පැවැතියේ 21 වැනි පොත් ප්‍රදර්ශනයයි. ප්‍රකාශන ආයතන 220කට අයත් කුටි 450 ක් පමණ මෙවර පැවතියේය. සාමාන්‍යයෙන් සති අන්තවල හැර…

View More මේ පාර Bok Fair එකේ වැඩිපුරම විකිණුන පොත දන්නවද?

බල්ලෙක් පිටේ බැඳන් පොරොන්දුවක් රකින තායි කෙල්ලගේ කතාව

බල්ලෙකු පිටේ බැඳගෙන තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පාර අතුගාන කෙල්ලකගේ පින්තූරයක් පහුගිය දවස් කිහිපයේ අන්තර්ජාලය පුරා පැතිරෙන්න ගත්තා. මීට දශක ගාණකට කලින් ජපන් ගෑනු තමන්ගේ ළමයි…

View More බල්ලෙක් පිටේ බැඳන් පොරොන්දුවක් රකින තායි කෙල්ලගේ කතාව