රෑට නින්ද යන්නෙ අඩුවෙන්ද?

රාත්‍රී කාලයේ නින්ද අතරතුර පුරුද්දක් ලෙස නිතරම එකම වේලාවට අසාමාන්‍ය ලෙස අවදි වෙනවා නම් එය ලෙඩක් පිළිබඳ දැනුම් දීමක් බව දන්නවාද? එකම වේලාවට නිතර සිදුවන…

View More රෑට නින්ද යන්නෙ අඩුවෙන්ද?

E සිගරට් කියන තරම් හොඳද?

ලෝකය දිනෙන් දින දියුණු වන විට වෙළඳපොලට හඳුන්වාදෙන නව නිපැයුම් මගින් බොහෝ විට සිදු වන්නේ යහපතකටත් වඩා අයහපතක්.එලෙස හඳුන්වා දුන් විද්‍යුත් සිගරට් යෞවනයන්ට “වඩාත් ප්‍රියජනක”…

View More E සිගරට් කියන තරම් හොඳද?